Privacy DisclaimerPrivacy

Carnavalsshop ‘t Mooswief neemt de privacy van de bezoekers van deze website uiterst serieus. Hieronder volgt een uitleg betreft de website en de privacy voorschriften die hieraan gebonden zijn in het kader van onze dienstverlening. Het verzamelen van persoonlijke gegevens gebeurt in de eerste plaats om je een efficiënte en op jouw toegesneden ervaring te bieden die beantwoordt aan je behoeften en je kunt kan om onze diensten vlotter en sneller te gebruiken. 


1. Verwerking van gegevens en verstrekking aan derden

Wanneer u een order plaatst via onze website stelt u automatisch vertrouwelijke gegevens bloot aan ons. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend in belang van onze dienstverlening. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij in geen geval uw persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om wettelijke verplichting na te kunnen komen. 


2. Beveiliging

Gegevens van de klanten zullen niet zomaar worden weergegeven op de website. Door de klanten opgegeven gegevens worden ontvangen in de beheerderskant van de website. De beheerderskant van de website is uitgerust met een wachtwoord en is dus niet toegankelijk voor derden. 


Disclaimer en auteursrecht 


1. De content en aansprakelijkheid

Carnavalsshop ‘t Mooswief is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina's van de website van Carnavalsshop ‘t Mooswief geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Carnavalsshop ‘t Mooswief geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. 


2. Websites van derden 

Aan deze website kunnen, door middel van hyperlinks, websites van anderen verbonden zijn. Carnavalsshop ‘t Mooswief is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze verbonden websites. 


3. Auteursrecht

De inhoud van deze website (teksten, buttons, logo’s, grafische elementen en software) is eigendom van Carnavalsshop ‘t Mooswief. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerders van de website. Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast.